Choose skin color

Reset to default

Tel. 93 298 80 90

POLÍTICA DE LA QUALITAT PRYTANIS

La Direcció dels Centres Assistencials PRYTANIS ha establert la política de la qualitat per vetllar per la qualitat dels nostres serveis, amb el compromís en el compliment dels requeriments legals i reglamentaris i dels nostres grups d’interès.

  • Facilitar l’accessibilitat als serveis
  • Garantir la continuïtat assistencial i transversalitat del tractament.
  • Proporcionar un tracte cordial i respectuós a les persones ateses.
  • Capacitar els usuaris i la seva família amb la finalitat que disposin d’eines per afrontar la malaltia.
  • Garantir el confort de les persones ateses
  • Garantir la confidencialitat i intimitat de les persones ateses.
  • Proporcionar un tractament integral i personalitzat orientat a assolir els objectius terapèutics.
  • Garantir la seguretat de les persones ateses.

Aquesta política de la qualitat reforça el compromís i la vocació de l’organització en la millora contínua.