Choose skin color

Reset to default

Formación, docencia e investigación

El Dr. Ignasi Coll, Director Mèdic dels nostres Centres, nou membre de la Comissió de Deontologia del Col·legi de Metges de Barcelona. Entre les funcions d’aquesta Comissió, està assessorar la Junta de Govern en les qüestions relatives a l’ètica mèdica i la deontologia professional bit.ly/2F2aF5R   

Read More

La trobada amb les famílies: Sistema control d’errants

Avui, trobada amb residents i familiars per presentar el nou sistema de control d’errants per la seva seguretat.  

Read More

FORMACIÓN, DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

La Dra. Mireria Baylina y la DUI Mireia Piazuelo imparteixen el curs d’Atenció integral del pacient al final de la vida, organitzat per CEA Prytanis

Read More

FORMACIÓN, DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

Curso de Calidad Asistencial: «Gestión por procesos»

Read More

FORMACIÓN, DOCENCIA E INVESTIACIÓN

Curso de Atención al paciente encamado dirigido a nuestros profesionales asistenciales.

Read More

FORMACIÓN, DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

El equipo asistencial PRYTANIS participamos en las «12es Jornades Interdisciplinars Catalanes de Residències de Gent Gran»    

Read More

FORMACIÓN, DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

Anabel Moreno, trabajadora social, y Mónica Gómez, enfermera, participan en el curso Q2 del Master de Calidad Asistencial  MACA de la Universidad de Barcelona.  

Read More

FORMACIÓN, DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

Los Centros Asistencials PRYTANIS en plena preparación de acreditación de calidad.

Read More

FORMACIÓN, DOCENCIA E INVESTIGACIÓN. Proyecto CCentre – EIT Health (GISME-UB)

Los Centros Asistenciales PRYTANIS han colaborado durante el año 2017 con la Universidad de Barcelona en el proyecto «Hacia el bienestar y el envejecimiento activo centrados en la ciudadania» del programa europeo EIT Health con la participación de 3 profesionales en la iniciativa « «Garantizando la autonomía de las personas mayores: formación innovadora para una sociedad […]

Read More

FORMACIÓN, DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

El passat 20 de novembre de 2017 es va crear la nova Comissió de Qualitat del Centres Assistencials PRYTANIS, amb l’objectiu de coordinar, impulsar i desenvolupar un  Pla de Qualitat, prioritzant les seves oportunitats de millora i convidant a crear un clima d’excel.lencia entre tots els professionals.

Read More